Wednesday, November 5, 2008


วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐
พิธีเปิดสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงาและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชน
ผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกันบริเวณหน้าอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชน
กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายมานิตย์ วิมุตติสุข, มร. ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด รองกรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, และ คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ทำพิธีเปิดสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงา และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการแสดงรำอวยพร โดยนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
แนะนำกิจกรรม และการบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตัวแทนวิทยาลัยชุมชนพังงา
ผู้ร่วมงานเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนพังงา

No comments: